Sách Khải Huyền

Trước giả: Khải Huyền 1:1,4,9 và 22:8 xác nhận một cách cụ thể trước giả của sách Khải Huyền là sứ đồ Giăng. Thời điểm viết: Sách Khải Huyền có thể đã được viết ra giữa năm 90 và năm 95 Trước Công Nguyên. Mục đích viết: Sự Mạc Khải về Chúa Giê-xu Cơ Đốc đã được Đức…

Sách Giu-đe

Tác giả: Giu-đe 1 xác minh tác giả của sách Giu-đe là Giu-đe, một người anh em của Gia-cơ. Có thể đây là người anh khác cha Giu-đe của Chúa Giê-xu, vì Chúa Giê-xu cũng có 1 người anh khác cha tên là Gia-cơ (Ma-thi-ơ 13:55). Giu-đe có thể không nói về bản thân mình như…

Sách III Giăng

Tác giả: Sách III Giăng không trực tiếp nêu tên tác giả của sách. Theo truyền thống từ những ngày sơ khai của hội thánh thì sứ đồ Giăng là tác giả. Đã có những nghi ngờ thỉnh thoảng được đưa ra bởi những người nghĩ rằng có khả năng bức thư tín này đã được…

Sách II Giăng

Tác giả: Cuốn sách của Sách II Giăng không trực tiếp đặt tên cho tác giả của nó. Truyền thuyết từ những ngày đầu tiên hội thánh tuyên bố tác giả là sứ đồ Giăng. Đã có phỏng đoán khác nhau trong nhiều năm mà một sứ đồ khác của Đấng Christ tên là Giăng có…

Sách I Giăng

Tác giả: Sách I, II, III Giăng có từ lúc ban đầu được viết bởi sứ đồ Giăng, cũng là tác giả của sách Phúc Âm Giăng. Nội dung, phong cách viết, và từ ngữ dường như chứng nhận kết luận rằng ba thư tín này cùng với Phúc Âm Giăng đều được viết cho những…

Sách I Phi-e-rơ

Tác giả: I Phi-e-rơ 1:1 viết rõ ràng rằng tác giả của sách I Phi-e-rơ là sứ đồ Phi-e-rơ. Thời gian viết: Sách I Phi-e-rơ có thể được viết khoảng giữa năm 60 và 65 sau Công Nguyên. Mục đích viết: Sách I Phi-e-rơ là lá thư từ Phi-e-rơ gửi cho những tín đồ rải rác khắp thế…

Sách Gia-cơ

Tác giả: Tác giả của thư tín này là Gia-cơ, còn được gọi là Gia-cơ công chính, người được cho là em trai của Chúa Giê-xu (Ma-thi-ơ 13:55; Mác 6:3). Gia-cơ không phải là tín đồ (tin Chúa) (Giăng 7:3-5) cho đến sau sự sống lại của Chúa Giê-xu (Công vụ 1:14, I Cô-rinh-tô 15:7, Ga-la-ti…

Sách Hê-bơ-rơ

Tác giả: Mặc dù một vài người gộp sách Hê-bơ-rơ vào trong những sách của sứ đồ Phao-lô, đặc tính nhận dạng chắc chắn về tác giả của sách vẫn còn là một điều bí ẩn. Điều còn thiếu là lời chào theo lệ thường của Phao-lô phổ biến trong những tác phẩm khác của ông.…

Sách Phi-lê-môn

Tác giả: Tác giả sách Phi-lê-môn là sứ đồ Phao-lô (Phi-lê-môn 1:1) Thời gian viết sách: Sách Phi-lê-môn được viết khoảng năm 60 sau Công Nguyên. Mục đích viết thư: Thư gởi cho Phi-lê-môn là thư ngắn nhất trong tất cả thư mà Phao-lô viết và giải quyết với việc thực hành chế độ nô lệ. Bức thư…