Sự cứu rỗi có ảnh hưởng nhiều hơn chỉ là “thế giới bên kia”/đời sau không?

Câu hỏi: Sự cứu rỗi có ảnh hưởng nhiều hơn chỉ là “thế giới bên kia”/đời sau không? Trả lời: Chúng ta thường nhấn mạnh sự cứu rỗi sẽ ảnh hưởng thế nào đến đời sau/”thế giới bên kia” nhưng thường bỏ qua việc xem xét nó sẽ tác động như thế nào đến cuộc sống…

Chuộc tội là gì?

Câu hỏi: Chuộc tội là gì? Trả lời: Từ chuộc tội mang ý tưởng cơ bản về sự hài lòng hoặc sự thỏa mãn, đặc biệt đối với Đức Chúa Trời. Chuộc tội là một hành động gồm hai phần liên quan đến việc xoa dịu cơn thạnh nộ của một người bị xúc phạm và được phục…

Làm thế nào bạn có thể tin vào sự cứu rỗi chỉ bởi đức tin, khi mà sự xuất hiện duy nhất của cụm từ “chỉ đức tin mà thôi” trong Kinh Thánh (Gia- cơ 2:24) nói rằng sự cứu rỗi không chỉ bởi đức tin mà thôi?

Câu hỏi: Làm thế nào bạn có thể tin vào sự cứu rỗi chỉ bởi đức tin, khi mà sự xuất hiện duy nhất của cụm từ “chỉ đức tin mà thôi” trong Bible (Gia- cơ 2:24) nói rằng sự cứu rỗi không chỉ bởi đức tin mà thôi? Trả lời: Hoàn toàn đúng là trong…

Liệu người bị bệnh tâm thần có được vào thiên đàng hay không? Chúa có tỏ lòng thương xót với người tâm thần, người chậm phát triển, người khuyết tật và người tàn tật không?

Câu hỏi: Liệu người bị bệnh tâm thấn có được vào thiên đàng hay không? Chúa có tỏ lòng thương xót với người tâm thần, người chậm phát triển, người khuyết tật và người tàn tật không? Trả lời: Kinh thánh không có nói rõ rằng người bị bệnh tâm thần có được vào nước thiên…