Tôn giáo đúng cho tôi là gì?

Trả lời: Những nhà hàng bán thức ăn nhanh cám dỗ chúng ta bằng cách cho phép chúng ta đặt món ăn theo cách chúng ta muốn cách chính xác. Một số cửa hàng cà phê kiêu hãnh với hàng trăm hương vị khác nhau và sự khác biệt của cà phê. Ngay cả khi…

Xem tiếp

Tôn giáo chân thật là gì?

Trả lời: Tôn giáo có thể được định nghĩa là “tin vào Chúa hay các vị chúa là những Đấng cần được tôn thờ, thường được thể hiện trong hành xử hay nghi lễ” hoặc “là một hệ thống niềm tin, thờ phượng vân vân… cụ thể nào đó mà thường bao gồm những quy…

Xem tiếp

Tôi đã tin nhận Chúa Giê-xu…Làm gì bây giờ?

Trả lời: Chúc mừng! Bạn đã làm một quyết định thay đổi đời sống. Có lẽ bạn sắp hỏi bây giờ tôi phải làm gì? Làm thế nào để bắt đầu cuộc hành trình với Đức Chúa Trời? Chú ý năm bước bên dưới sẽ hướng dẫn cho bạn từ Kinh Thánh. Khi nào bạn…

Xem tiếp

Sinh lại làm Cơ Đốc Nhân nghĩa là gì?

Trả lời: Sinh lại làm Cơ Đốc Nhân nghĩa là gì? Trang cổ điển từ Kinh Thánh Giăng 3:1-21 có những lời giải thích cho câu hỏi này. Chúa Giê-xu nói với Ni-cô-đem, một người Pha-ri-si nổi tiếng và thành viên công nghị hội (Một lãnh tụ của Do Thái giáo). Ni-cô-đem đến cùng Chúa…

Xem tiếp

Những bước nào để có được sự cứu rỗi?

Trả lời: Nhiều người tìm kiếm những “bước để có sự cứu rỗi”. Họ thích cái ý tưởng rằng có một cẩm nang với năm bước mà nếu đi theo thì sẽ dẫn tới sự cứu rỗi. Một ví dụ điển hình là đạo Hồi với Năm Trụ Cột. Theo Hồi Giáo, nếu Năm Trụ…

Xem tiếp

Lời cầu nguyện cứu rỗi là gì?

Trả lời: Nhiều người hỏi, ” Có một lời cầu nguyện tôi có thể thực hiện mà lời cầu nguyện đó sẽ đảm bảo cho sự cứu rỗi của tôi không?” Thật quan trọng để nhớ rằng sự cứu rỗi không được tiếp nhận bằng cách trình dâng một lời cầu nguyện hay thốt ra…

Xem tiếp

Lời cầu nguyện của tội nhân là gì?

Trả lời: Lời cầu nguyện của tội nhân là Lời cầu nguyện của một người cầu nguyện với Đức Chúa Trời khi họ hiểu họ là một tội nhân cần Đấng cứu rỗi. Nói lời cầu nguyện của một tội nhân không đạt hiệu quả mọi điều trên đó. Lời cầu nguyện của tội nhân…

Xem tiếp

Lời cầu nguyện của tội nhân là gì?

Trả lời: Lời cầu nguyện của tội nhân là Lời cầu nguyện của một người cầu nguyện với Đức Chúa Trời khi họ hiểu họ là một tội nhân cần Đấng cứu rỗi. Nói lời cầu nguyện của một tội nhân không đạt hiệu quả mọi điều trên đó. Lời cầu nguyện của tội nhân…

Xem tiếp