Có sự sống vĩnh cửu không?

Trả lời: Kinh Thánh trình bày rõ ràng con đường đến sự sống vĩnh cửu. Trước tiên, chúng ta phải nhận biết rằng chúng ta đã phạm tội chống lại Đức Chúa Trời: “Vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời.” (Rô-ma 3:23). Chúng ta tất cả…

Xem tiếp

Có đời sống sau khi qua đời?

Trả lời: Có đời sống sau khi qua đời? Kinh Thánh nói với chúng ta: “Loài người bởi người nữ sinh ra, sống tạm ít ngày, bị đầy dẫy sự khốn khổ. Người sinh ra như cỏ hoa rồi bị phát; Người chạy qua như bóng không ở lâu dài…Nếu loài người chết có sống…

Xem tiếp

Cơ Đốc Nhân là gì?

Trả lời: Từ điển Webster định nghĩa một Cơ Đốc Nhân là “Người xưng nhận đức tin vào Chúa Giê-xu là Cứu Chúa hoặc trong tôn giáo đặt nền tảng trên sự dạy dỗ của Chúa Giê-xu” Trong lúc đây là điểm khởi đầu tốt trong sự hiểu biết Cơ Đốc Nhân là gì, như…

Xem tiếp

Cơ Đốc Nhân là gì?

Trả lời: Từ điển Webster định nghĩa một Cơ Đốc Nhân là “Người xưng nhận đức tin vào Chúa Giê-xu là Cứu Chúa hoặc trong tôn giáo đặt nền tảng trên sự dạy dỗ của Chúa Giê-xu” Trong lúc đây là điểm khởi đầu tốt trong sự hiểu biết Cơ Đốc Nhân là gì, như…

Xem tiếp

Chúa Giê-xu cứu có nghĩa là gì ?

Trả lời: “Chúa Giê-xu cứu” là một khẩu hiệu phổ biến trên miếng dán ở bộ phận hãm xung của ô-tô, các dấu hiệu tại các sự kiện thể thao, và thậm chí trên các biểu ngữ được kéo ngang bầu trời bởi những chiếc phi cơ nhỏ. Buồn thay, ít người thấy được cụm…

Xem tiếp

Chấp nhận Giê-xu như là Cứu Chúa của riêng bạn có nghĩa gì?

Trả lời: Bạn đã từng chấp nhận Giê-xu Christ làm Cứu Chúa cho riêng bạn bao giờ chưa? Trước khi trả lời cho phép tôi giải thích câu hỏi này. Để hiểu chính xác câu hỏi này, bạn phải hiểu chính xác “Giê-xu Christ”, “Cá nhân”, và “Cứu Chúa”. Giê-xu Christ là ai? Nhiều người…

Xem tiếp

Bốn định luật thuộc linh là gì?

Trả lời: Bốn định luật thuộc linh là cách chia sẻ Tin Lành Cứu rỗi qua niềm tin vào Chúa Giê-xu Christ. Đây là cách đơn giản ghi lại những thông tin quan trọng trong Phúc Âm thành bốn điểm. Định luật thứ nhất của bốn định luật thuộc linh: Đức Chúa Trời yêu bạn…

Xem tiếp

Bạn sẽ đi đâu khi bạn qua đời?

Trả lời: Kinh Thánh khẳng định rõ ràng rằng cuối cùng thì chỉ có hai sự lựa chọn về nơi mà bạn sẽ đi khi qua đời là: Thiên Đàng hoặc địa ngục. Kinh Thánh cũng bày tỏ hết sức rõ ràng rằng bạn có thể xác định được nơi mà bạn sẽ đi khi…

Xem tiếp