Cơ Đốc Nhân là gì?

Trả lời: Từ điển Webster định nghĩa một Cơ Đốc Nhân là “Người xưng nhận đức tin vào Chúa Giê-xu là Cứu Chúa hoặc trong tôn giáo đặt nền tảng trên sự dạy dỗ của Chúa Giê-xu” Trong lúc đây là điểm khởi đầu tốt trong sự hiểu biết Cơ Đốc Nhân là gì, như…

Xem tiếp

Kế hoạch cứu rỗi là gì?

Trả lời: Bạn có đói không? Không phải cái đói của cơ thể đâu, nhưng đói về nhiều điều hơn trong đời sống? Có phải nhiều điều sâu kín trong lòng bạn hình như chưa bao giờ được thỏa mãn? Nếu vậy Chúa Giê-xu là phương pháp! Ngài nói: “Ta là bánh của sự sống.…

Xem tiếp

Bốn định luật thuộc linh là gì?

Trả lời: Bốn định luật thuộc linh là cách chia sẻ Tin Lành Cứu rỗi qua niềm tin vào Chúa Giê-xu Christ. Đây là cách đơn giản ghi lại những thông tin quan trọng trong Phúc Âm thành bốn điểm. Định luật thứ nhất của bốn định luật thuộc linh: Đức Chúa Trời yêu bạn…

Xem tiếp

Sinh lại làm Cơ Đốc Nhân nghĩa là gì?

Trả lời: Sinh lại làm Cơ Đốc Nhân nghĩa là gì? Trang cổ điển từ Kinh Thánh Giăng 3:1-21 có những lời giải thích cho câu hỏi này. Chúa Giê-xu nói với Ni-cô-đem, một người Pha-ri-si nổi tiếng và thành viên công nghị hội (Một lãnh tụ của Do Thái giáo). Ni-cô-đem đến cùng Chúa…

Xem tiếp

Có sự sống vĩnh cửu không?

Trả lời: Kinh Thánh trình bày rõ ràng con đường đến sự sống vĩnh cửu. Trước tiên, chúng ta phải nhận biết rằng chúng ta đã phạm tội chống lại Đức Chúa Trời: “Vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời.” (Rô-ma 3:23). Chúng ta tất cả…

Xem tiếp

Tôi đã tin nhận Chúa Giê-xu…Làm gì bây giờ?

Trả lời: Chúc mừng! Bạn đã làm một quyết định thay đổi đời sống. Có lẽ bạn sắp hỏi bây giờ tôi phải làm gì? Làm thế nào để bắt đầu cuộc hành trình với Đức Chúa Trời? Chú ý năm bước bên dưới sẽ hướng dẫn cho bạn từ Kinh Thánh. Khi nào bạn…

Xem tiếp