Làm sao để theo Cơ đốc giáo?

Trả lời: Một người trong một thành La Mã ở Phi-líp xưa đã từng hỏi Phao-lô và Sila một câu hỏi tương tự. Có ít nhất 3 điều chúng ta biết về người này: anh ta là một giám ngục, anh ta là một người ngoại và đang tuyệt vọng. Ông sắp sửa tự vẫn…

Xem tiếp

Làm sao để trở thành một Cơ Đốc Nhân?

Trả lời: Bước đầu tiên để trở thành môt Cơ Đốc Nhân là hiểu được ý nghĩa của cụm từ “Cơ Đốc Nhân”. Cụm từ “Cơ Đốc Nhân” (hay Christian trong tiếng Anh) xuất phát từ Cơ-rê-tiên (Christ) trong tiếng Hy lạp bắt nguồn từ thành An-ti-ốt ở thế kỷ thứ nhất (xem Công vụ…

Xem tiếp

Làm sao để trở thành con của Chúa?

Trả lời: “Nhưng hễ ai tin nhận Ngài [Chúa Giê-xu], tức những ai tin vào danh Ngài, Ngài ban cho quyền phép trở nên con cái Ðức Chúa Trời” (Giăng 1:12). “Các ngươi phải được tái sinh” Khi Ni-cô-đem, một vị lãnh đạo tôn giáo, đến cùng Ngài, Chúa Giê-xu không trực tiếp cam đoan…

Xem tiếp

Con đường cứu rỗi qua thư Rô-ma là gì?

Trả lời: Con đường cứu rỗi qua thư Rô-ma là đường lối chia sẻ phúc âm cứu rỗi bằng cách dùng những câu Kinh Thánh trong thư Rô-ma. Nó là cách đơn giản nhưng là phương pháp mạnh mẽ để giải thích tại sao chúng ta cần sự cứu rỗi? Làm thế nào Đức Chúa…

Xem tiếp

Có đời sống sau khi qua đời?

Trả lời: Có đời sống sau khi qua đời? Kinh Thánh nói với chúng ta: “Loài người bởi người nữ sinh ra, sống tạm ít ngày, bị đầy dẫy sự khốn khổ. Người sinh ra như cỏ hoa rồi bị phát; Người chạy qua như bóng không ở lâu dài…Nếu loài người chết có sống…

Xem tiếp

Lời cầu nguyện của tội nhân là gì?

Trả lời: Lời cầu nguyện của tội nhân là Lời cầu nguyện của một người cầu nguyện với Đức Chúa Trời khi họ hiểu họ là một tội nhân cần Đấng cứu rỗi. Nói lời cầu nguyện của một tội nhân không đạt hiệu quả mọi điều trên đó. Lời cầu nguyện của tội nhân…

Xem tiếp

Tôn giáo đúng cho tôi là gì?

Trả lời: Những nhà hàng bán thức ăn nhanh cám dỗ chúng ta bằng cách cho phép chúng ta đặt món ăn theo cách chúng ta muốn cách chính xác. Một số cửa hàng cà phê kiêu hãnh với hàng trăm hương vị khác nhau và sự khác biệt của cà phê. Ngay cả khi…

Xem tiếp

Làm thế nào tôi được đúng với Đức Chúa Trời?

Trả lời: Theo sự sắp xếp được “đúng” với Đức Chúa Trời, trước tiên chúng ta phải hiểu điều gì là “sai”. Câu trả lời là tội lỗi. “Chẳng có một ai làm điều lành, dẫu một người cũng không.” (Thi Thiên 14:3). Chúng ta đã nổi loạn chống lại mạng lệnh của Đức Chúa…

Xem tiếp

Chấp nhận Giê-xu như là Cứu Chúa của riêng bạn có nghĩa gì?

Trả lời: Bạn đã từng chấp nhận Giê-xu Christ làm Cứu Chúa cho riêng bạn bao giờ chưa? Trước khi trả lời cho phép tôi giải thích câu hỏi này. Để hiểu chính xác câu hỏi này, bạn phải hiểu chính xác “Giê-xu Christ”, “Cá nhân”, và “Cứu Chúa”. Giê-xu Christ là ai? Nhiều người…

Xem tiếp