Kế hoạch cứu rỗi là gì?

Trả lời: Bạn có đói không? Không phải cái đói của cơ thể đâu, nhưng đói về nhiều điều hơn trong đời sống? Có phải nhiều điều sâu kín trong lòng bạn hình như chưa bao giờ được thỏa mãn? Nếu vậy Chúa Giê-xu là phương pháp! Ngài nói: “Ta là bánh của sự sống.…

Xem tiếp

Những bước nào để có được sự cứu rỗi?

Trả lời: Nhiều người tìm kiếm những “bước để có sự cứu rỗi”. Họ thích cái ý tưởng rằng có một cẩm nang với năm bước mà nếu đi theo thì sẽ dẫn tới sự cứu rỗi. Một ví dụ điển hình là đạo Hồi với Năm Trụ Cột. Theo Hồi Giáo, nếu Năm Trụ…

Xem tiếp

Kinh Thánh có bảo đảm về sự sống đời đời?

Trả lời: Khi con người tiếp nhận Đấng Christ làm Cứu Chúa của mình họ được mang vao trong mối giao thông với Đức Chúa Trời mà Đức Chúa Trời bảo đảm sự an ninh đời đời cho họ. Giu Đe câu 24 có chép: “Vả, nguyền Ðấng có thể gìn giữ anh em khỏi…

Xem tiếp

Một lần được cứu luôn luôn được cứu?

Trả lời: Một lần được cứu thì người ấy luôn luôn được cứu phải không? Khi một người đến tin nhận Chúa là Cứu Chúa của mình họ đã được đem vào mối thông công với Đức Chúa Trời mà sự cứu rỗi được bảo đảm cho đến đời đời. Một số trang Kinh Thánh…

Xem tiếp

Chết đền tội thay là gì?

Trả lời: Sự chết đền tội thay ngụ ý là Chúa Giê-xu Christ chết thay thế cho những tội nhân. Kinh Thánh dạy rằng tất cả mọi người là tội nhân (Rô-ma 3:9-18, 23). Hình phạt cho tội lỗi của chúng ta là cái chết. Rô-ma 6:23 “Vì tiền công của tội lỗi là sự…

Xem tiếp