Một Cơ Đốc Nhân có thể mất sự cứu rỗi hay không?

Trả lời: Đầu tiên, chữ “Cơ Đốc Nhân” phải được định nghĩa lại. Một “Cơ Đốc Nhân” không phải là một người nói một lời cầu nguyện hay đi trong hành lang nhà thờ, hay được lớn lên trong một gia đình Cơ Đốc Nhân. Những điều này có thể là một phần trong trải…

Xem tiếp

Sự xưng công chính là gì?

Trả lời: Nói một cách đơn giản xưng công chính là tuyên bố ai đó công chính, được làm hòa với Đức Chúa Trời. Sự xưng công chính là sự tuyên bố của Đức Chúa Trời cho những ai tin nhận Đấng Christ để trở nên công chính, dựa trên sự công chính của Ngài…

Xem tiếp

Nếu sự cứu rỗi của chúng ta là được đảm bảo đời đời, tại sao Kinh Thánh lại cảnh báo quá mạnh mẽ về sự bội đạo?

Trả lời: Nguyên do Kinh Thánh cảnh cáo chúng ta quá mạnh mẽ đối với sự bội đạo là sự trở lại tin Chúa thật được đo lường bởi bông trái có thể nhìn thấy được. Khi Giăng Báp-tít đang làm phép báp-têm cho người ta trong sông Giô-đanh, ông đã cảnh cáo những người…

Xem tiếp

Điều gì xảy ra với những đứa bé mới sinh và trẻ nhỏ khi chúng chết? Tôi có thể tìm thấy chỗ nào trong Kinh Thánh nói về độ tuổi phải chịu trách nhiệm?

Trả lời: Khái niệm về “Tuổi phải chịu trách nhiệm” là trẻ con không phải chịu trách nhiệm trước Đức Chúa Trời cho những tội lỗi của chúng cho đến khi chúng đến một độ tuổi nhất định, và nếu một đứa trẻ chết trước khi đến “tuổi phải chịu trách nhiệm”, đứa trẻ đó…

Xem tiếp

Có phải an ninh đời đời là “giấy phép” cho tội lỗi?

Trả lời: Đối tượng thường xuyên nhất về giáo lý an ninh đời đời là nó giả dụ cho phép những người sống bất kỳ cách nào theo cách họ muốn vẫn được cứu. Trong khi điều này lý thuyết có vẻ là “kỹ thuật” đúng, nhưng trong thực tế nó không phải như vậy.…

Xem tiếp