Người ta có thể bị xóa tên khỏi Sách Sự Sống hay không?

Câu hỏi: Người ta có thể bị xóa tên khỏi Sách Sự Sống hay không? Trả lời: Khải huyền 22:19 dạy: “Và kẻ nào bớt điều gì trong những lời ở sách tiên tri này, thì Đức Chúa Trời sẽ cất lấy phần họ về cây sự sống và thành thánh, mà đã chép trong sách…

Xem tiếp

Kinh Thánh nói gì về việc tin Chúa trong lúc gần chết?

Câu hỏi: Kinh Thánh nói gì về việc tin Chúa trong lúc gần chết? Trả lời: Trong Kinh Thánh, cao điểm của việc cải đạo tin Đức Chúa Giê-xu Christ vào giờ chót/ vào những phút cuối cùng là trường hợp tên tội phạm bị đóng đinh cùng với Đức Chúa Giê-xu (Lu-ca 24:29-43). Thời gian…

Xem tiếp

Có phải một Cơ Đốc nhân sa ngã vẫn được cứu?

Câu hỏi: Có phải một Cơ Đốc nhân sa ngã vẫn được cứu? Trả lời: Đây là một câu hỏi đã được tranh luận không ngừng nghỉ trong những năm qua. Từ “kẻ sa ngã” hoặc “sa ngã” không xuất hiện trong Tân Ước và được sử dụng trong Cựu Ước chủ yếu là cho dân…

Xem tiếp

Tại sao sự sống lại của Chúa Giê-xu lại quan trọng?

Trả lời: Sự sống lại của Chúa Giê-xu quan trọng vì một vài lý do. Đầu tiên, sự kiện này là bằng chứng cho quyền năng tối uy của Đức Chúa Trời. Tin vào sự sống lại là tin vào Đức Chúa Trời. Nếu Chúa tồn tại, và nếu Ngài thật sự tạo ra vũ…

Xem tiếp

Sự cứu chuộc của Cơ Đốc Nhân có nghĩa là gì?

Trả lời: Tất cả mọi người đều cần sự cứu chuộc. Bản chất con người của chúng ta là tội lỗi: “vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh quang của Đức Chúa Trời” (Rô-ma 3:23). Sự cứu chuộc của Đấng Cứu Thế giải phóng chúng ta khỏi tội lỗi, được “nhờ…

Xem tiếp