Sự khác nhau giữa sự thương xót và ân điển là gì?

Câu hỏi: Sự khác nhau giữa sự thương xót và ân điển là gì? Trả lời: Sự thương xót và ân điển thường bị nhầm lẫn với nhau. Tuy có ý nghĩa gần tương tự nhau nhưng ân điển và sự thương xót không phải là một. Sự khác biệt được tóm tắt như sau: sự…

Xem tiếp

Chúa Giê-xu chết vì tội lỗi chúng ta có nghĩa là gì?

Câu hỏi: Chúa Giê-xu chết vì tội lỗi chúng ta có nghĩa là gì? Trả lời: Có thể nói, nếu không có sự chết của Chúa Giê-xu trên thập tự giá vì tội chúng ta, sẽ không ai có được sự sống đời đời. Chính Chúa Giê-xu đã phán “Ta là đường đi, lẽ thật, và…

Xem tiếp

Bản chất của sứ điệp Phúc Âm là gì?

Câu hỏi: Bản chất của sứ điệp Phúc Âm là gì? Trả lời: Từ “Phúc Âm” nghĩa là “Tin Lành”, và định nghĩa tốt nhất cho nó là sứ điệp của sự tha thứ tội lỗi thông qua công tác cứu chuộc của Chúa Giê-xu Christ. Kế hoạch cứu chuộc của Đức Chúa Trời rất cần…

Xem tiếp

Một Cơ Đốc Nhân có thể ‘hoàn trả’ sự cứu rỗi không?

Câu hỏi: Một Cơ Đốc Nhân có thể ‘hoàn trả’ sự cứu rỗi không? Trả lời: Câu trả lời ngắn gọn cho câu hỏi này là không, một Cơ Đốc Nhân thật không thể “hoàn trả” sự cứu rỗi. Cũng lấy làm lạ là có người đồng ý rằng không thể “đánh mất” sự cứu rỗi,…

Xem tiếp

Điều gì nếu tôi không cảm thấy được cứu?

Câu hỏi: Điều gì nếu tôi không cảm thấy được cứu? Trả lời: Đây là thắc mắc hết sức phổ biến giữa vòng những Cơ-đốc-nhân. Nhiều người nghi ngờ về sự cứu rỗi của mình, bởi cảm xúc hoặc thiếu những cảm xúc đó. Kinh Thánh đã bàn nhiều về sự cứu rỗi, nhưng không hề…

Xem tiếp