Chúa có thể cứu tôi không?

Câu hỏi: Chúa có thể cứu tôi không? Trả lời: Câu hỏi “Chúa có thể cứu tôi không?” đã được hàng triệu người hỏi qua nhiều năm. Chúa không chỉ có thể cứu bạn, mà chỉ có Chúa mới có thể cứu bạn. Để hiểu câu trả lời cho câu hỏi “Chúa có thể cứu tôi…

Xem tiếp

Sách Sự Sống là gì?

Câu hỏi: Sách Sự Sống là gì? Trả lời: Khải Huyền 20:15 tuyên bố, “Người nào không được ghi tên vào sách sự sống thì bị ném xuống hồ lửa.” Trong câu này, Sách Sự Sống, là một tập hợp tên của những người sống với Đức Chúa Trời vĩnh viễn nơi thiên đàng. Đó là…

Xem tiếp

Tin Lành thật là gì?

Câu hỏi: Tin Lành thật là gì? Trả lời: Phúc âm thật là tin tốt lành của Đức Chúa Trời để cứu tội nhân. Con người bởi bản chất tội lỗi và đã bị ngăn cách khỏi Đức Chúa Trời đã không có hy vọng để cứu vãn tình trạng đó. Nhưng Đức Chúa Trời đã…

Xem tiếp

Có bất cứ tội nào mà Đức Chúa Trời sẽ không tha thứ?

Câu hỏi: Có bất cứ tội nào mà Đức Chúa Trời sẽ không tha thứ? Trả lời: Đối với những người đã được tái sanh bởi Đức Chúa Trời, thì không có tội lỗi nào là không thể tha thứ. Tội lỗi của người tin nhận Chúa đã được tha tại Thập Tự Giá, và không…

Xem tiếp

Các dấu hiệu xác thực của đức tin được cứu là gì?

Câu hỏi: các dấu hiệu xác thực của đức tin được cứu là gì? Trả lời: Đây là một trong những câu hỏi quan trọng trong cuộc đời Cơ Đốc Nhân. Nhiều tín đồ nghi ngờ sự cứu rỗi của họ bởi vì họ không nhìn thấy được dấu hiệu của đức tin thật sự trong…

Xem tiếp