Xức dầu là gì? Được xức dầu có nghĩa là gì?

Câu hỏi: Xức dầu là gì? Được xức dầu có nghĩa là gì? Trả lời: Nguồn gốc của việc xức dầu là từ một phong tục của những người chăn chiên. Những con rận và côn trùng khác thường chui vào lông chiên, và khi chúng bò đến gần đầu con chiên thì chúng có…

Xem tiếp

Tôi là ai ở trong Đấng Christ?

Trả lời: Kinh Thánh II Cô-rinh-tô 5:17: “Vậy nếu ai ở trong Đấng Christ, thì nấy là người được dựng nên mới, những sự cũ đã qua đi, này mọi sự đều trở nên mới”. Có hai từ trong tiếng Hy Lạp được dịch là “mới” trong Kinh Thánh. Từ đầu tiên “neos” nói đến…

Xem tiếp

Tôi đã phạm tội _____. Chúa có tha tội cho tôi không?

Câu hỏi: Tôi đã phạm tội _____. Chúa có tha tội cho tôi không? Trả lời: Thêm bất cứ tội lỗi mà bạn đã phạm vào tội _____. Vâng, Chúa có thể và sẽ tha thứ bất cứ tội lỗi nào. Niềm tin vào sự chuộc tội là điều giải thích cho sự cứu rỗi…

Xem tiếp

Thực lòng theo Đấng Christ có nghĩa là gì?

Câu hỏi: Thực lòng theo Đấng Christ có nghĩa là gì? Trả lời: Trong các sách phúc âm (Ma-thi-ơ, Mác, Lu-ca và Giăng), mạng lịnh của Đức Chúa Giê-xu “theo Ta” xuất hiện nhiều lần (Ví dụ: Ma-thi-ơ 8:22, 9:9; Mác 2:14; Lu-ca 5:27; Giăng 1:43). Trong nhiều trường hợp, Đức Chúa Giê-xu kêu gọi…

Xem tiếp

Thiền định Cơ đốc là gì?

Trả lời: Thi Thiên 19:14 có chép rằng: “Nguyện lời nói của miệng tôi, sự suy gẫm của lòng tôi được đẹp ý Ngài!”. Như vậy, thiền định Cơ đốc là gì và các tín hữu cần phải thiền định như thế nào? Thật không may khi từ “thiền định” có thể mang ý nghĩa…

Xem tiếp

Thế nào là một Cơ Đốc Nhân xác thịt?

Trả lời: Một Cơ Đốc Nhân thật có thể cư xử theo xác thịt không? Để trả lời cho câu hỏi này, hãy định nghĩa từ “xác thịt” trước. Từ “xác thịt” được dịch ra từ tiếng Hy Lạp sarkikos có nghĩa là “thuộc về xác thịt”. Từ có tính chất miêu tả này được…

Xem tiếp

Tăng trưởng thuộc linh là gì?

Trả lời: Tăng trưởng thuộc linh là tiến trình ngày càng giống như Chúa Cứu Thế Giê-xu. Khi chúng ta đặt niềm tin của chúng ta vào Chúa Giê-xu, Chúa Thánh Linh bắt đầu tiến trình làm cho chúng ta giống Ngài nhiều hơn, làm chúng ta phù hợp với hình ảnh của Ngài. Tăng…

Xem tiếp

Tâm linh Cơ đốc giáo là gì?

Trả lời: Khi chúng ta được tái sinh, chúng ta được Chúa Thánh Linh ấn chứng (seals) chúng ta cho đến ngày cứu chuộc (Êphêsô 1:13; 4:30). Chúa Giê-xu đã hứa rằng Đức Thánh Linh sẽ dẫn chúng ta “vào mọi lẽ thật” (Giăng 16:13). Một phần của lẽ thật đó là lấy những sự…

Xem tiếp

Tại sao tất cả Cơ Đốc Nhân đều giả hình?

Trả lời: Có lẽ không có lời buộc tội nào kích động hơn là lời buộc tội “giả hình”. Đáng tiếc thay, có một số người cho rằng tất cả Cơ Đốc Nhân đều giả hình (kẻ đạo đức giả). Thuật ngữ “giả hình” được sử dụng rộng rãi trong tiếng Anh. Thuật ngữ này…

Xem tiếp