Mọi khí giới của Đức Chúa Trời là gì?

Trả lời: Cụm từ “Mọi khí giới của Đức Chúa Trời” xuất phát từ câu Kinh Thánh trong Ê-phê-sô 6:13-17 “Vì vậy, hãy trang bị mọi khí giới của Đức Chúa Trời, để trong ngày tai họa, anh em có thể chống cự lại; và khi chiến thắng mọi sự rồi,anh em được đứng vững…

Xem tiếp

Tâm linh Cơ đốc giáo là gì?

Trả lời: Khi chúng ta được tái sinh, chúng ta được Chúa Thánh Linh ấn chứng (seals) chúng ta cho đến ngày cứu chuộc (Êphêsô 1:13; 4:30). Chúa Giê-xu đã hứa rằng Đức Thánh Linh sẽ dẫn chúng ta “vào mọi lẽ thật” (Giăng 16:13). Một phần của lẽ thật đó là lấy những sự…

Xem tiếp

Thiền định Cơ đốc là gì?

Trả lời: Thi Thiên 19:14 có chép rằng: “Nguyện lời nói của miệng tôi, sự suy gẫm của lòng tôi được đẹp ý Ngài!”. Như vậy, thiền định Cơ đốc là gì và các tín hữu cần phải thiền định như thế nào? Thật không may khi từ “thiền định” có thể mang ý nghĩa…

Xem tiếp

Tại sao tất cả Cơ Đốc Nhân đều giả hình?

Trả lời: Có lẽ không có lời buộc tội nào kích động hơn là lời buộc tội “giả hình”. Đáng tiếc thay, có một số người cho rằng tất cả Cơ Đốc Nhân đều giả hình (kẻ đạo đức giả). Thuật ngữ “giả hình” được sử dụng rộng rãi trong tiếng Anh. Thuật ngữ này…

Xem tiếp

Thế nào là một Cơ Đốc Nhân xác thịt?

Trả lời: Một Cơ Đốc Nhân thật có thể cư xử theo xác thịt không? Để trả lời cho câu hỏi này, hãy định nghĩa từ “xác thịt” trước. Từ “xác thịt” được dịch ra từ tiếng Hy Lạp sarkikos có nghĩa là “thuộc về xác thịt”. Từ có tính chất miêu tả này được…

Xem tiếp

Làm thế nào chúng ta có thể nhận ra tiếng của Thiên Chúa?

Trả lời: Câu hỏi này đã được vô số người hỏi thuộc đủ mọi lứa tuổi. Sa-mu-ên đã nghe tiếng nói của Đúc Chúa Trời nhưng đã không nhận ra nó cho đến khi ông được Hê-Li hướng dẫn. (I Sa-mu-ên 3:1-10). Ghê-đê-ôn có sự mặc khải rõ ràng từ Đúc Chúa Trời, và ông…

Xem tiếp

Kinh Thánh nói gì về chiến trận thuộc linh?

Trả lời: Có hai lỗi cơ bản khi nói đến chiến trận thuộc linh-nhấn mạnh quá đáng và ít nhấn mạnh. Một số đổ lỗi cho mọi tội lỗi, mọi xung đột, và mọi vấn đề thuộc về ma quỷ và cần phải được nêu ra. Những người khác hoàn toàn bỏ qua lĩnh vực…

Xem tiếp