Cơ Đốc nhân có thẩm quyền quở trách ma quỷ không?

Câu hỏi: Cơ Đốc nhân có thẩm quyền quở trách ma quỷ không? Trả lời: Có một số Cơ Đốc nhân tin rằng họ không chỉ có thẩm quyền để quở trách ma quỷ mà còn phải làm công việc quở trách ma quỷ liên tục. Không có cơ sở Kinh thánh cho niềm tin…

Xem tiếp

Xức dầu là gì? Được xức dầu có nghĩa là gì?

Câu hỏi: Xức dầu là gì? Được xức dầu có nghĩa là gì? Trả lời: Nguồn gốc của việc xức dầu là từ một phong tục của những người chăn chiên. Những con rận và côn trùng khác thường chui vào lông chiên, và khi chúng bò đến gần đầu con chiên thì chúng có…

Xem tiếp

Chúa Giê-xu có ý gì khi Ngài hứa về một đời sống dư dật?

Câu hỏi: Chúa Giê-xu có ý gì khi Ngài hứa về một đời sống dư dật? Trả lời: Trong Giăng 10:10, Chúa Giê-xu nói, “Kẻ trộm chỉ đến để cướp giết và hủy diệt, còn ta đã đến, hầu cho chiên được sự sống, và được sự sống dư dật”. Không giống như kẻ trộm,…

Xem tiếp

Tôi là ai ở trong Đấng Christ?

Trả lời: Kinh Thánh II Cô-rinh-tô 5:17: “Vậy nếu ai ở trong Đấng Christ, thì nấy là người được dựng nên mới, những sự cũ đã qua đi, này mọi sự đều trở nên mới”. Có hai từ trong tiếng Hy Lạp được dịch là “mới” trong Kinh Thánh. Từ đầu tiên “neos” nói đến…

Xem tiếp

Kinh Thánh nói gì về chủ nghĩa luật pháp?

Trả lời: Cụm từ “chủ nghĩa luật pháp” không được tìm thấy trong Kinh Thánh. Cụm từ này chỉ là một thuật ngữ mà những Cơ Đốc Nhân dùng để mô tả một giáo lý nhấn mạnh đến vị trí của một hệ thống những luật lệ và qui định nhằm đạt được sự cứu…

Xem tiếp

Cơ Đốc Nhân nên giải quyết như thế nào với những cảm giác tội lỗi liên quan đến những tội trong quá khứ, là những tội đã phạm trước và sau khi được cứu rỗi?

Trả lời: Mọi người đều có tội, và một trong những hậu quả của tội lỗi đó là cảm giác tội. Chúng ta có thể biết ơn những cảm giác tội lỗi bởi vì chúng hướng chúng ta đến việc tìm kiếm sự tha thứ. Thời điểm mà một người quay lưng với tội lỗi…

Xem tiếp