Làm sao tôi vượt qua cám dỗ?

Câu hỏi: Làm sao tôi vượt qua cám dỗ? Trả lời: Kinh Thánh nói với chúng ta rằng tất cả chúng ta đều đối mặt cám dỗ. 1 Cô-rinh tô 10:13 nói, “Không thử thách nào xảy đến với anh chị em là quá sức người.” Có lẽ điều này cung cấp một chút cổ…

Xem tiếp

Làm sao để tôi có thể sống một đời sống cho Chúa?

Câu hỏi: Làm sao để tôi có thể sống một đời sống cho Chúa? Trả lời: Chúa ban cho chúng ta những chỉ thị rất rõ ràng bằng Lời của Ngài để chúng ta biết cách sống cho Ngài. Những điều này bao gồm việc yêu thương nhau (Giăng 13:34-35), lời kêu gọi bước theo…

Xem tiếp

Tôi đã phạm tội _____. Chúa có tha tội cho tôi không?

Câu hỏi: Tôi đã phạm tội _____. Chúa có tha tội cho tôi không? Trả lời: Thêm bất cứ tội lỗi mà bạn đã phạm vào tội _____. Vâng, Chúa có thể và sẽ tha thứ bất cứ tội lỗi nào. Niềm tin vào sự chuộc tội là điều giải thích cho sự cứu rỗi…

Xem tiếp

Thực lòng theo Đấng Christ có nghĩa là gì?

Câu hỏi: Thực lòng theo Đấng Christ có nghĩa là gì? Trả lời: Trong các sách phúc âm (Ma-thi-ơ, Mác, Lu-ca và Giăng), mạng lịnh của Đức Chúa Giê-xu “theo Ta” xuất hiện nhiều lần (Ví dụ: Ma-thi-ơ 8:22, 9:9; Mác 2:14; Lu-ca 5:27; Giăng 1:43). Trong nhiều trường hợp, Đức Chúa Giê-xu kêu gọi…

Xem tiếp

Làm sao tôi có thể có mối tương giao gần hơn với Chúa?

Câu hỏi: Làm sao tôi có thể có mối tương giao gần hơn với Chúa? Trả lời: Phát triển mối tương giao với Chúa là một mục đích đáng trân trọng và nó phản ánh một tấm lòng thực sự được tái sinh, là những người trong Đấng Christ khao khát mối tương giao gần…

Xem tiếp

Làm thế nào tôi có thể trở nên giống Đấng Christ hơn?

Câu hỏi: Làm thế nào tôi có thể trở nên giống Đấng Christ hơn? Trả lời: Trở nên giống Đấng Christ hơn là niềm mơ ước của mọi tín đồ, và thật đáng khích lệ khi biết rằng Đức Chúa Trời cũng có cùng mong ước với chúng ta. Trên thực tế, Kinh thánh nói…

Xem tiếp